Metallurgie

Sphäroguss
EN 1563
GJS 400-15 GJS 400-18
GJS 450-10 GJS 500-7
GJS 600-3 GJS 700-5
GJS 800-2
Lamellenguss
EN 1561
GJL 200
GJL 250
GJL 300
GJL 300 MO
Vermikularguss
EN 1560
GJV 350
GJV 400-2
GJV 450-2